Реестры козоводам, сыроделам и виноделам

На сайте Служби з питань безпечності харчових продуктів обнаружил интересные реестры
В том числе:

  • Державний реєстр офіційних ветеринарних лікарів
  • Зразок заповнення Декларації відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв виноробної продукції вимогам законодавства
  • Зареєстровані ветеринарні препарати (ветеринарні імунобіологічні засоби
  • Перелік кормових добавок, преміксів, готових кормів та ветеринарних препаратів
    … и многое другое

Возможно козоводам, сыроделам и виноделам пригодятся

Ссылка http://consumer.gov.ua/ContentPages/Reestri/38/

5 Симпатий

Еще где-то скоро должен будет появиться Реестр ветеринарных документов.

Цель реестра.
“Это позволит сократить количество ошибок при их оформлении, избежать фальсификаций и подделок, а также обеспечит должный государственный контроль за оказанием услуг и достоверностью данных, на основании которых выдаются ветеринарные документы”

Офіційний ветеринарний лікар - лікар ветеринарної медицини, уповноважений Департаментом здійснювати певні функції державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.
Офіційний ветеринарний лікар - спеціаліст ветеринарної медицини, який відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам, має досвід роботи за фахом не менше двох років та якому компетентним органом надано повноваження для виконання окремих заходів державного контролю на визначеній потужності (господарстві).
Наприклад молокозаводи мають своїх офіційніх ветлікарів, які здійснюють нагляд і вет-сан контроль на конкретному підприємстві.

1 Симпатия